INTEGRITETSPOLICY

Giltighetsdatum: 2007 Senaste uppdatering: 5/25/2018


Registeransvarig:

Acushnet Europe Ltd
Caxton Road
St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3LU
Storbritannien

Innehåll:

1. DEN HÄR INTEGRITETSPOLICYN GÄLLER FÖR VÅRA WEBBPLATSER UTFORMADE FÖR ANVÄNDNING INOM EU.
2. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN
3. ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEARBETNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
4. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER
5. DINA RÄTTIGHETER OCH ALTERNATIV

DEN HÄR INTEGRITETSPOLICYN GÄLLER FÖR VÅRA WEBBPLATSER UTFORMADE FÖR ANVÄNDNING INOM EU.

Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar personuppgifter på våra webbplatser utformade för användning inom EU, inklusive Titleist.co.uk, Titleist.de, Titleist.com.fr, Titleist.ie, Titleist.se, Footjoy.co.uk, Footjoy.de, Footjoy.com.fr, Footjoy.ie, Footjoy.se. Om du använder våra webbplatser från EU och ändå väljer att använda våra webbplatser utformade för användning i andra regioner av världen (t.ex. våra amerikanska webbplatser), gäller integritetspolicyn som anges på de webbplatserna för din användning; vi uppmanar er att besöka de webbplatser som är avsedda för användning i ditt land.

I den här integritetspolicyn kan du läsa om de olika sätt som vi samlar in, använder, lämnar ut och på andra sätt bearbetar dina personuppgifter. Vi beskriver också hur du kan hantera vilka personuppgifter du delar med oss. Vi kan komma att ändra vår integritetspolicy, men vi kommer inte att minska dina rättigheter. Om du har gett oss din e-postadress kommer vi att meddela dig om eventuella väsentliga förändringar av vår webbplatsintegritetspolicy, vilket krävs enligt lag. Vi kommer även att publicera en uppdaterad kopia på vår webbplats.

Överföringen av information via Internet är inte 100 % säker. Vi uppmuntrar dig att vara försiktig när du använder Internet. Detta innefattar att hålla dina lösenord hemliga och att inte dela med dig av dina lösenord med andra. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du tillhandahåller information på allmänna områden av webbplatsen, som alla besökare kan visa.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi samlar in teknisk information.

Vi samlar in teknisk information relaterad till dig via cookies och annan liknande spårningsteknik. För mer information om hur du kan styra cookies, vilka typer av personuppgifter som vi samlar in via cookies och vilka spårningsverktyg från tredje part som vi använder, läs vår Cookie Policy.

Vi samlar in annan information från och om dig.

Vi samlar in kontaktinformation direkt från dig. Om du till exempel väljer att skapa ett konto på vår webbplats, samlar vi in ditt namn, ditt användarnamn eller liknande identifierare och e-postadress. Vi kan också komma att samla in ditt telefonnummer, din postadress, ditt kön och produktspecifikationer och inställningar, om du väljer att tillhandahålla dem. Vi kommer att meddela dig om den typen av personuppgifter är obligatorisk eller valfri. Om du väljer att ansluta till dina sociala mediekonton via våra webbplatser, kan det hända att dessa tredje parter tillhandahåller oss med dina personuppgifter om du angett dem på den sociala medieplattformen i enlighet med den tredje partens policy. Se sekretesspolicyn på alla sociala medieplattformar som du ansluter till genom våra webbplatser för information om tillhandahållande av personuppgifter på dessa plattformar.

Om du vill beställa en produkt eller boka ett möte på någon av våra webbplatser, kommer vi att be om vissa obligatoriska personuppgifter för att slutföra din beställning eller bokning.

Vi samlar in information som du frivilligt skickar in eller anslår, till exempel i en blogg eller kommentarer, inklusive i ett offentligt utrymme på vår webbplats, eller om du fyller i en enkät, vilket kan omfatta ditt kön, födelsedatum eller postnummer.

Om du kontaktar oss kan vi be dig om viss information för att kunna svara på dina frågor eller kundservicebehov. Den information som vi kan komma att be om kan omfatta ditt kön och ditt postnummer. Du kan välja att inte dela denna information med oss, men vår förmåga att hjälpa dig kan bero på att du tillhandahåller vissa personuppgifter för att vi ska kunna hitta din order osv.

ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEARBETNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder personuppgifter för de ändamål som anges och beskrivs här. Vi kan komma att bearbeta dina data utifrån i) ditt medgivande, ii) för att uppfylla ett avtal med dig, iii) för att möta våra rättsliga eller lagstadgade skyldigheter, eller iv) våra legitima intressen.

Vi använder dina personuppgifter för att presentera och administrera våra webbplatser och utföra relaterad intern verksamhet, inklusive för felsökning, analys, kontroll, forskning, statistik och undersökningar. Där så är tekniskt möjligt, kommer vi att använda anonymiserade data för att uppfylla våra affärsbehov.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna svara på dina önskemål eller frågor och för att administrera vår kundrelation med dig. Vi kan till exempel komma att använda dina personuppgifter för att svara på din återkoppling. Vi kan även använda dina personuppgifter för att meddela dig om du vinner en tävling eller gör ett köp.

Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden och upprätthålla våra rättigheter, inklusive för fakturering eller betalningar från dig baserat på vårt avtalsförhållande med dig.

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla juridiska krav t.ex. enligt skattelagstiftningen.

Vi använder personuppgifter för att förbättra vår webbplats, våra produkter och våra tjänster samt vår kundrelation med dig och dina upplevelser på webbplatser som du använder. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att anpassa din upplevelse hos oss, till exempel att använda din inköpshistorik för att tillhandahålla vissa meddelanden och produktrekommendationer. Vi kan komma att använda dina personuppgifter i kombination med andra användares personuppgifter för att utvärdera branschtrender och förbättra vår webbplats. Dessa sammanslagna uppgifter identifierar inte någon specifik person.

Vi använder personuppgifter i säkerhetssyften. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skydda vårt företag, våra anställda, våra kunder och våra plattformar och appar samt andra verksamheter, vår egendom och våra rättigheter.

Om du separat har godkänt att ta emot marknadsföringsmaterial från oss, kan det hända att vi skickar e-post med marknadsföring, som kan innehålla förfrågningar om återkoppling om våra produkter eller vår relation. Om du är befintlig kund hos oss och använder våra produkter och tjänster, använder vi dina personuppgifter som anges ovan, förutom kreditkortsinformation, för marknadsföring av våra egna, likartade produkter och tjänster via e-post, om du inte har tackat nej till sådan användning. Vi kan till exempel komma att tillhandahålla dig med information om nya produkter och erbjudanden, visa dig annonser om produkter och erbjudanden och kan komma att berätta om nya funktioner eller uppdateringar eller lämna rekommendationer eller förslag till dig. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att mäta eller förstå effekten av den reklam vi visar för dig.

Vi kan också komma att kontakta dig angående denna integritetspolicy och meddela dig om förändringar.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att dela med oss av dina personuppgifter inom Acushnets olika företag, vilket innebär att våra dotterbolag, vårt moderbolag och dess dotterbolag och filialer, för verksamheten som anges ovan och för att delta i den verksamhet som beskrivs i denna integritetspolicy. Våra varumärken inkluderar Titleist, FootJoy, Scotty Cameron, Vokey Wedges och Links & Kings. Våra närstående företag listas här och kan komma att uppdateras: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1672013/000155837018001635/golf-20171231ex211e46df7.htm

Vi delar även med oss av personuppgifter till tredje parter.

Vi kommer att dela med oss av perosnuppgifter till tredje part som utför tjänster för vår räkning för den affärsverksamhet eller de aktiviteter som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi delar till exempel med oss av personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller marknadsföringstjänster för oss såväl som analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss förbättra och optimera webbplatsen. Vi delar också med oss av personuppgifter till företag som hjälper oss att driva våra plattformar eller köra kampanjer. Vi delar också med oss av personuppgifter till företag som hjälper oss att uppfylla kundernas önskemål.

Vi kommer att dela med oss av personuppgifter om vi tror att vi måste det för att följa lagen, en domstolsorder eller för att skydda oss. Vi kommer till exempel att dela med oss av personuppgifter för att svara på en domstolsorder eller stämning, inklusive från våra juridiska rådgivare och revisorer. Vi kommer att dela med oss av personuppgifter om en myndighet, offentlig eller brottsbekämpande myndighet eller utredningstekniska organ begär detta. Vi kan komma att dela med oss av personuppgifter om vi undersöker potentiella bedrägerier. Detta kan inkludera bedrägeri som vi tror har inträffat under en kampanj. Om du har vunnit en tävling kan vi med ditt medgivande även komma att dela med oss av dina personuppgifter med någon som vill se en lista över vinnarna.

Vi delar med oss av personuppgifter med en efterträdare till en del av eller hela vår verksamhet. Om till exempel en del av vårt företag säljs, kan vi komma att inkludera kundinformation som en del av transaktionen.

Vi länkar till tredje parts plattformar eller tjänster som vi inte har kontroll över.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra plattformar som vi inte äger eller driver. Vi tillhandahåller dessa länkar endast som en tjänst till våra användare, men de ska inte ses som en rekommendation eller hänvisning till de länkade webbplatserna eller tjänsterna och vi ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser och kan inte övervaka sådana webbplatser för att garantera att de inte bryter mot lagen. De länkade webbplatserna och tjänsterna lyder under egna separata och oberoende integritetspolicyer, meddelanden och villkor och insamlingen och användningen av dina personuppgifter lyder under de integritetspolicyerna och inte denna integritetspolicy. Vi ansvarar inte för innehållet eller sekretessreglerna på andra plattformar och tjänster. Vi uppmuntrar våra användare att vara uppmärksamma på när de lämnar vår webbplats. Läs integritetspolicyn för andra plattformar noggrant. Denna integritetspolicy gäller endast för att informera dig om de personuppgifter som samlas in av våra webbplatser.

LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter under olika tidsperioder.

Vi behåller personuppgifter så länge det är rimligen nödvändigt för den anledning de först samlades in. Vi lagrar också personuppgifter utifrån vad som krävs enligt lag eller för att fastslå, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi överför personuppgifter till tredje land.

Dina personuppgifter överförs för de ändamål och till de mottagare som anges i den här integritetspolicyn, vilket kan innefatta överföring till länder utanför EES, inklusive USA, som inte erbjuder samma nivå av skydd som ditt land. Vissa tredje länder har officiellt erkänts av den europeiska kommissionen att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå. Du hittar en lista över dessa länder på följande adress: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

Internt inom koncernen

Vi delar med oss av dina uppgifter inom Acushnetkonernen av företag, vilket innebär att våra dotterbolag, vårt moderbolag och dess dotterbolag samt filialer som är etablerade i USA och andra länder utanför EES, där de har sina kontor. Överföringen av dina personuppgifter utanför EES sker på grundval av våra dataöverföringsavtal, som baseras på standardmässiga dataskyddsklausuler som antagits av den europeiska kommissionen eller på annat sätt på grundval av tillåtna lagstadgade undantag och i enlighet med tillämpliga lagar.

Tredje parter

Vissa av tredje parter med vilka vi delar dina personuppgifter ligger också utanför EES. Överföringar till tredje parter i tredje land utanför EES sker med hjälp av en dataöverföringsmekanism som är godtagbar enligt gällande lagar om dataskydd.

DINA RÄTTIGHETER OCH ALTERNATIV

Dessa rättigheter gäller endast om du besöker vår webbplats från EU, eller där EU:s lagar om dataskydd gäller för att tillhandahålla dig med följande rättigheter:

i) Åtkomst till dina personuppgifter från oss.

ii) Korrigering av dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

iii) Begränsning av bearbetningen av dina personuppgifter.

iv) Radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

v) Invändning mot vår bearbetning av dina personuppgifter på vissa grunder som hänför sig till den aktuella situationen.

vi) Erhållande av en kopia av dina personuppgifter i vissa fall.

Du kan också när som helst invända mot bearbetning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om du invänder mot vår användning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, vänligen skicka e-post till oss på privacypolicy@acushnetgolf.com. Du kan också välja att sluta ta emot e-post med marknadsföring från oss. Om du vill sluta få e-post med kampanjerbjudanden från oss, följ anvisningarna som finns i de meddelanden du får från oss.

Obs! Även om du invänder mot användningen av personuppgifter för direkt marknadsföring eller mer specifikt inte vill få e-post med marknadsföring från oss, kommer vi fortfarande att skicka dig transakationsmeddelanden som gäller produkter eller tjänster som du har köpt från oss. Detta inkluderar svar på dina frågor och information om en produkt eller tjänst som du köpt från oss.

Du har också rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den EU-medlemsstat där du bor, arbetar eller där frågan som är föremål för klagomålet inträffade.

Du har möjlighet att fritt vägra eller återkalla (med framtida verkan) ditt tidigare lämnade samtycke till bearbetning av dina personuppgifter när som helst utan några negativa konsekvenser.

Om du har några frågor om denna policy eller vill utöva någon av ovannämnda rättigheter, vänligen kontakta oss på privacypolicy@acushnetgolf.com.

Du kan också skriva till oss på vår kontaktadress:


Acushnet Company
333 Bridge Street
Fairhaven, MA 02719
USA
Attention: Legal Department

eller

Acushnet Europe Ltd
Caxton Road
St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3LU
Storbritannien
Attention: Director, Group Finance & Operations

Ring oss

Du kan även nå oss via vår konsument/garanti linje på:

0200 727080
Måndag – Torsdag 09:00-16:00, Fredag 09:00-15:00