Sekretesspolicy

Giltighetsdatum: 2007 Senaste uppdatering: 2017-07-11


Registeransvarig:

Acushnet Europe Ltd
Caxton Road
St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3LU
Storbritannien

Den här sekretesspolicyn gäller för våra webbplatser utformade för användning inom EU.

Den här sekretesspolicyn beskriver hur vi behandlar information och personuppgifter på våra webbplatser utformade för användning inom EU, inklusive Titleist.co.uk, Titleist.de, Titleist.com.fr, Titleist.ie, Titleist.se, Footjoy.co.uk, Footjoy.de, Footjoy.com.fr, Footjoy.ie, Footjoy.se. Om du använder våra webbplatser från EU och ändå väljer att använda våra webbplatser utformade för användning i andra regioner av världen (t.ex. våra amerikanska webbplatser), gäller sekretesspolicyn som anges på de webbplatserna för din användning; vi uppmanar er att besöka de webbplatser som är avsedda för användning i ditt land.

I den här sekretesspolicyn kan du läsa om de olika sätt som vi samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter. Vi beskriver också hur du kan hantera vilka personuppgifter du delar med oss. Vi kan när som helst komma att ändra vår sekretesspolicy. Om du har gett oss din e-postadress kommer vi att meddela dig om eventuella väsentliga förändringar av vår webbplatssekretesspolicy, vilket krävs enligt lag. Vi kommer även att publicera en uppdaterad kopia på vår webbplats. Återkom regelbundet till vår webbplats för uppdateringar.

Överföringen av information via Internet är inte 100 % säker. Vi uppmuntrar dig att vara försiktig när du använder Internet. Detta innefattar att hålla dina lösenord hemliga och att inte dela med dig av dina lösenord med andra. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du tillhandahåller information på allmänna områden av webbplatsen, som alla besökare kan visa.

Den här sekretesspolicyn regleras av lagstiftningen i Storbritannien, utan hänsyn till principer för lagkonflikter.

Överföring och lagring av information och personuppgifter

Vi överför information och personuppgifter till tredje land.

Dina uppgifter lagras i USA, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. Dina data kan överföras för de ändamål och till de mottagare som anges i den här sekretesspolicyn, vilket kan innefatta överföring till andra länder som inte erbjuder samma nivå av skydd som ditt land. Om du bor utanför USA accepterar du att vi överför din information till Storbritannien och andra tredje länder.

Vi lagrar information och data under olika tidsperioder.

Vi behåller personuppgifter så länge det är nödvändigt eller relevant för den anledning de först samlades in. Vi behåller också information enligt gällande lag.

Information om lagring av information som samlats in via cookies finns i vår policy för annonser och cookies här.

Insamling

Vi samlar in teknisk information.

WVi samlar in teknisk information relaterad till dig. Om du använder vår webbplats kan det hända att vi sparar cookies i webbläsaren om det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den tjänst du begär av oss. Om vissa cookies inte är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla den tjänst du begär av oss, kommer vi separat att be om ditt samtycke till att spara vissa cookies i din webbläsare. För mer specifik information om hur du kan styra cookies, vilka typer av personuppgifter som vi samlar in via cookies och vilka spårningsverktyg från tredje part som vi använder, läs vår policy om annonser och cookies. Vi kan till exempel samla in information om den webbläsare du använder, ditt operativsystem och din IP-adresserna som dina enhet använder för att ansluta till Internet. Vi kan titta på vilken plattform du kom från, eller vilken plattform du besöker när du lämnar oss. Läs mer om de här verktygen och hur du kan styra dem här.

Vi samlar in annan information från och om dig.

Vi kan komma att samla in kontaktinformation direkt från dig. Om du till exempel väljer att skapa ett konto på vår webbplats, kan det hända att vi samlar in ditt namn, ditt användarnamn eller liknande identifierare och e-postadress. Vi kan också komma att samla in ditt telefonnummer och postadress om du väljer att tillhandahålla dem. Vi kommer att registrera om den typen av personuppgifter är obligatorisk eller valfri. Om du väljer att ansluta till dina sociala mediekonton via våra webbplatser, kan det hända att dessa tredje parter tillhandahåller oss med dina personuppgifter om du angett dem på den sociala medieplattformen, och vi kan också komma att samla in ditt användarnamn och lösenord. Se sekretesspolicyn på alla sociala medieplattformar som du ansluter till genom våra webbplatser för information om tillhandahållande av personuppgifter på dessa plattformar.

Om du vill beställa en produkt på någon av våra webbplatser kommer vi att be om vissa obligatoriska personuppgifter för att slutföra din beställning. Vi kommer till exempel att be om din fakturerings- och leveransadress när du gör en beställning och tredje part som vi har avtal med, vilket inkluderar PayPal, WorldPay, Adyen, Hellman eCommerce, Creditreform och Boniversum som kan få information om ditt kreditkort och kredithistorik om du samtycker och väljer något av de erbjudna betalningsalternativen. Där så är möjligt kommer vi att tillhandahålla dig med länkar där du kan läsa om dessa tredje parters användarvillkor och sekretessinformation, som du bör läsa noga eftersom vi inte ansvarar för databehandlingen hos dessa tredje parter.

Vi samlar in information som du frivilligt skickar in eller anslår, till exempel i en blogg eller kommentarer, inklusive i ett offentligt utrymme på vår webbplats, eller om du fyller i en enkät, vilket kan omfatta ditt kön, födelsedatum eller postnummer.

Om du kontaktar oss kan vi be dig om viss information för att kunna svara på dina frågor eller kundservicebehov. Den information som vi kan komma att be om kan omfatta ditt kön och ditt postnummer. Du kan välja att inte dela denna information med oss, men vår förmåga att hjälpa dig kan bero på att du tillhandahåller vissa personuppgifter för att vi ska kunna hitta din order osv.

Användning

Vi använder information på det sätt som beskrivs här.

Vi använder dina personuppgifter för att presentera och administrera våra webbplatser och utföra relaterad intern verksamhet, inklusive för felsökning, analys, kontroll, forskning, statistik och undersökningar. Där så är tekniskt möjligt, kommer vi att använda anonymiserade data för att uppfylla våra affärsbehov.

Vi använder informationen för att svara på din begäran eller fråga, för att uppfylla de syften för vilka du tillhandahöll dina personuppgifter och för att hantera vår kundrelation med dig. Vi kan till exempel komma att använda dina personuppgifter för att svara på din återkoppling. Vi kan även använda dina personuppgifter för att meddela dig om du vinner en tävling eller gör ett köp.

Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden och upprätthålla våra rättigheter som uppkommer av eventuella avtal med dig, inklusive för fakturering eller inkasseringar, eller att följa juridiska krav, t.ex. enligt skattelagstiftningen.

Vi använder informationen för att förbättra vår webbplats, våra produkter och våra tjänster samt vår kundrelation med dig och dina upplevelser på webbplatser som du använder. Vi kan komma att använda din information för att anpassa din upplevelse hos oss, till exempel att använda din inköpshistorik för att tillhandahålla vissa meddelanden och produktrekommendationer. Vi kan komma att använda dina personuppgifter i kombination med andra användares personuppgifter för att utvärdera branschtrender och förbättra vår webbplats. Dessa sammanslagna uppgifter identifierar inte någon specifik person.

Vi använder information i säkerhetssyften. Vi kan komma att använda dina uppgifter för att skydda vårt företag, våra anställda, våra kunder och våra plattformar och appar samt andra verksamheter, vår egendom och våra rättigheter.

Om du har godkänt att ta emot marknadsföringsmaterial från oss, kan det hända att vi skickar e-post med marknadsföring, som kan innehålla förfrågningar om återkoppling om våra produkter eller vår relation. Du kan välja att svara på eller ignorera sådana förfrågningar och du kan neka till att ta emot marknadsföring och säga upp sådana meddelanden när som helst.

Om du är kund hos oss och använder våra produkter och tjänster, använder vi din information som anges i avsnittet Insamling ovan, förutom kreditkortsinformation, för marknadsföring av våra egna, likartade produkter och tjänster via e-post, om du inte har tackat nej till sådan användning. Vi kan till exempel komma att tillhandahålla dig med information om nya produkter och erbjudanden, visa dig annonser om produkter och erbjudanden och kan komma att berätta om nya funktioner eller uppdateringar eller lämna rekommendationer eller förslag till dig. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att mäta eller förstå effekten av den reklam vi visar för dig.

Vi kan också komma att kontakta dig angående denna integritetspolicy och meddela dig om förändringar.

Vi använder information enligt gällande lag.

Vi kan komma att dela med oss av information till tredje parter.

Vi kommer att dela med oss av information inom Acushnets olika företag, vilket innebär att våra dotterbolag, vårt moderbolag och dess dotterbolag och filialer (hela listan kan hittas här) för verksamheten som anges ovan och för att delta i den verksamhet som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Vi kommer att dela med oss av information till tredje part som utför tjänster för vår räkning för den affärsverksamhet eller de aktiviteter som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi delar till exempel med oss av information till leverantörer som tillhandahåller marknadsföringstjänster för oss såväl som analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss förbättra och optimera webbplatsen. Vi delar också med oss av information till företag som hjälper oss att driva våra plattformar eller köra kampanjer. Vi kan också komma att dela med oss av information till företag som hjälper oss att uppfylla kundernas önskemål. Du kan kontakta oss om du vill veta mer om hur våra tjänsteleverantörer använder din information.

Vi kommer att dela med oss av information om vi tror att vi måste det för att följa lagen eller för att skydda oss. Vi kommer till exempel att dela med oss av information för att svara på en domstolsorder eller stämning, inklusive från våra juridiska rådgivare och revisorer. Vi kan komma att dela med oss av information om en myndighet begär detta. Detta inkluderar att dela med oss av information till den amerikanska regeringen, offentliga och rättsvårdande myndigheter. Vi kan komma att dela med oss av information om vi undersöker potentiella bedrägerier. Detta kan inkludera bedrägeri som vi tror har inträffat under en kampanj. Om du har vunnit en tävling kan vi med ditt medgivande även komma att dela med oss av dina personuppgifter med någon som vill se en lista över vinnarna.

Vi kan komma att dela med oss av information med en efterträdare till en del av eller hela vår verksamhet. Om till exempel en del av vårt företag säljs, kan vi komma att inkludera kundinformation som en del av transaktionen.

Vi kan länka till tredje parts plattformar eller tjänster som vi inte har kontroll över.

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra plattformar som vi inte äger eller driver. Vi tillhandahåller dessa länkar endast som en tjänst till våra användare, men de ska inte ses som en rekommendation eller hänvisning till de länkade webbplatserna eller tjänsterna och vi ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser och kan inte övervaka sådana webbplatser för att garantera att de inte bryter mot lagen. De länkade webbplatserna och tjänsterna lyder under egna separata och oberoende sekretesspolicyer, meddelanden och villkor och insamlingen och användningen av dina personuppgifter lyder under de sekretesspolicyerna och inte denna policy. Vi ansvarar inte för innehållet eller sekretessreglerna på andra plattformar och tjänster. Vi uppmuntrar våra användare att vara uppmärksamma på när de lämnar vår webbplats. Läs sekretesspolicyn för andra plattformar noggrant. Denna policy gäller endast för information som samlas in genom vår webbplats.

Dina rättigheter och alternativ

Du har möjlighet att vägra eller återkalla med omedelbar verkan och framåt tidigare lämnat samtycke till användning av dina personuppgifter, där du har ombetts godkänna det.

Om du invänder mot vår användning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, vänligen skicka e-post till oss på privacypolicy@acushnetgolf.com. Du kan också välja att sluta ta emot e-post med marknadsföring från oss. Om du vill sluta få e-post med kampanjerbjudanden från oss, följ anvisningarna som finns i de meddelanden du får från oss.

Även om du invänder mot användningen av personuppgifter för direkt marknadsföring eller mer specifikt inte vill få e-post med marknadsföring från oss, kommer vi fortfarande att skicka dig transakationsmeddelanden som gäller produkter eller tjänster som du har köpt från oss. Detta inkluderar svar på dina frågor och information om en produkt eller tjänst som du köpt från oss.

Du kan styra vissa cookies och spårningsverktyg. Om du vill läsa mer om hur vi och våra leverantörer använder cookies och andra spårningsverktyg och läsa vår policy om annonser och cookies, vänligen klicka här.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att vi raderar eller rättar dina personuppgifter. Med avseende på din rätt att motsätta dig direkt marknadsföring, se ovan. Du kan vägra eller återkalla ditt samtycke närsomhelst med omedelbar verkan. Om du har några frågor om denna policy eller vill få tillgång till, radera eller ändra dina personuppgifter eller om du vill återkalla medgivandet till bearbetning, skicka oss ett e-postmeddelande på privacypolicy@acushnetgolf.com.

Du kan också skriva till oss på:


Acushnet Company
333 Bridge Street
Fairhaven, MA 02719
USA
Attention: Legal Department

eller

Acushnet Europe Ltd
Caxton Road
St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3LU
United Kingdom
Attention: Director, Group Finance & Operations

Ring oss

Du kan även nå oss via vår konsument/garanti linje på:

0200 727080
Mån-Fre 8:30-17:00