INFORMATION OM FOOTJOY-GARANTIER

FootJoy står för kvaliteten på material och utförande för alla produkter med FootJoy-varumärket. Vi borgar för våra garantier och administrerar dem skäligt och rättvist.

Vänligen klicka nedan för att registrera en ny produktgaranti:

SKOSPECIFIKA BESTÄMMELSER

1. FULLSTÄNDIG KVALITETSGARANTI 180 DAGAR

Alla FootJoys golfskor garanteras vara fria från defekter i material och utförande i 180 dagar från ursprungligt inköpsdatum. Skor som befinns vara behäftade med fel kommer att repareras eller ersättas med samma stil eller motsvarande FootJoy-sko, enligt FootJoys eget gottfinnande.

2. BEGRÄNSAD VATTENTÄTHETSGARANTI

FootJoy garanterar att FootJoy-golfskor som köpts i Sverige och har den ettåriga vattentäthetsgarantin på produktsidan är vattentät vid normal användning under ett år från ursprungligt inköpsdatum, under förutsättning att skorna inte har skärskador, skrapskador eller andra skador samt inte har utsatts för någon förändring, felaktig användning, misskötsel eller andra missförhållanden.

Om ett läckage uppstår under den tillämpliga tidsperioden för den begränsade garantin kommer FootJoy att utfärda en kredit för sådana skor enligt nedan:
(I) Om skorna reklameras under det första året av någon garantiperiod kommer FootJoy att byta ut skorna mot samma stil eller motsvarande FootJoy-skor.
(II) Om skorna reklameras under det andra året av en tvåårig garantiperiod kommer inköpsstället att krediteras med 50 % av den dåvarande kostnaden vid inköp av samma stil eller motsvarande FootJoy-skor.

3. BEGRÄNSAD KOMFORTGARANTI 30 DAGAR

Om du besöker en FootJoy skodag, och får hjälp av vår produktspecialist att prova ut skor, har du vid köp rätt till begränsad komfortgaranti. Detta innebär att vi garanterar komfort och kvalitet på utförandet på FootJoy-skor som köps och används i Sverige under 30 dagar från det datum då skorna mottagits.

Skor som returneras (tillsammans med kvitto) till det ursprungliga inköpsstället inom 30 dagar byts. Detta gäller en gång. För skor som har skadats, ändrats, eller misskötts på något sätt gäller inte denna garanti. Garantin gäller heller inte vid köp som ej gjorts via en utprovning på en FootJoy skodag.

SPECIFIKA BESTÄMMELSER FÖR REGNKLÄDER

FootJoy garanterar att DryJoys Select-regnkläder, DryJoys Tour LTS, DryJoys Tour XP-regnkläder, HydroLite-regnkläder och DryJoys-regnkläder (tillsammans kallade ”Regnkläder” nedan) kommer att vara vattentäta vid normal användning under tre år (SE-garanti) från ursprungligt inköpsdatum (”Tidsperioden för begränsad garanti”). Detta gäller under förutsättning att Regnkläderna inte fått några skärskador, skrapskador eller andra skador och inte har utsatts för misskötsel eller andra missförhållanden. Denna garanti gäller inte heller för de ytor av Regnkläderna som har försetts med brodyr.

Om ett läckage uppstår under tidsperioden för den begränsade garantin kommer FootJoy att byta ut Regnkläderna mot en ersättningsprodukt av motsvarande värde.

Denna begränsade garanti omfattar endast Regnklädernas vattentäthetsegenskaper. Denna garanti gäller inte för Regnkläder som används utanför Sverige. Den tillämpliga garantin för sådana Regnkläder är den garanti för Regnkläder som gäller i det land där Regnkläderna har sålts.

DETTA OMFATTAS INTE AV FOOTJOY-GARANTIER

Trots att tillämplig garantiperiod kanske inte har gått ut kan vissa förhållanden göra att FootJoys garanti inte längre gäller. Några exempel, bland andra, på fall där FootJoy inte utfärdar någon kredit för reklamerade produkter:

- Skor där ovandelen är kraftigt skadad/skrapad på grund av att tån dragits i marken.
- Sprucket ovanläder på grund av undermåligt underhåll.
- Skadade infästningar för mjukspikar på grund av att andra mjukspikar än FootJoys har använts.
- Ytterkläder som har skadats, ändrats eller misskötts på något sätt.

FootJoys garantier täcker heller inte returfrakt vid reklamationer.

SÅ HÄR GÖR DU EN GARANTIREKLAMATION

För alla beställningar på www.footjoy.se följer du instruktionerna nedan. Om du vill göra en reklamation under någon av garantierna ovan skickar du utan dröjsmål in de aktuella skorna eller ytterkläderna tillsammans med den ursprungliga ordersedeln du fick i paketet, där inköpsdatum framgår samt ett meddelande om varför reklamationen görs, till FootJoy på följande adress:

FootJoy Returer
Acushnet Sverige AB
Boplatsgatan 2C
213 76 Malmö, Sverige

Observera att alla returer eller reklamationer av FootJoy-produkter för köp som gjorts via våra auktoriserade återförsäljare ska göras direkt till försäljningsstället.

*OBS!

Vi rekommenderar att du väljer en fraktmetod med möjlighet till spårning. Detta gör att både avsändare och mottagare får aktuell information under transporten.

GARANTIREKLAMATIONER SOM GÖRS UTAN DEN URSPRUNGLIGA ORDERSEDELN GODKÄNNS ENLIGT FOOTJOYS EGET GOTTFINNANDE.

Om du har några frågor kan du kontakta oss på vår Konsument-/garantilinje på 0200 727080 eller e-posta oss via http://www.footjoy.se/contact

GARANTIBEGRÄNSNINGAR

Underförstådda garantier (inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte) ska ej gälla för dessa produkter, utom där lokal lagstiftning förbjuder uteslutning av sådana underförstådda garantier, i vilka fall varaktigheten för sådana underförstådda garantier ska vara begränsade till varaktigheten för den uttryckliga garanti som anges ovan. Inga garantier gäller utöver beskrivningen av garantierna häri.

FOOTJOY KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNING AV DESS PRODUKTER ELLER NÅGON FÖRDRÖJNING I VERKSTÄLLIGHETEN AV DENNA GARANTI PÅ GRUND AV ORSAKER SOM ÄR UTOM FÖRETAGETS KONTROLL.

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ÄR DEN ENDA OCH EXKLUSIVA GARANTI SOM LÄMNAS AV FOOTJOY GÄLLANDE DESS PRODUKTER, OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER. FOOTJOYS ANSVAR UNDER DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ÄR BEGRÄNSAT UTESLUTANDE TILL DET ANSVAR SOM ANGES HÄRI.

I händelse av att något villkor i denna begränsade garanti, eller del därav, skulle bli ogiltig eller inte kunna verkställas under tillämplig lagstiftning, ska det villkoret fortsätta att gälla i maximalt tillåten utsträckning så att den gäller för garantins avsikt, och övriga garantivillkor ska fortsätta att gälla till fullo.

INFORMATION OM GARANTI FÖR BOA-SYSTEM

Boa Technologies Inc. är INTE ett FootJoy-företag. Boa tillhandahåller ersättningskomponenter för Boa Closure System-hjulet och vajern under livslängden för den FootJoy-produkt som den är integrerad i:

****

BOA® DIALED IN FOR LIFE™-GARANTI

Boa-ratten, den internal spolen, vajern och ej sydda delar av Boa Closure System garanteras för den ursprungliga ägaren under livslängden för den produkt där Boa Closure System har installerats. Om ett fel uppstår i Boa® Closure System-produkter som omfattas av denna garanti tillhandahåller Boa Technology eller varumärkespartnern (tillverkaren) utbyteskomponenter utan kostnad.

Endast ursprungliga, oförändrade och omodifierade material och utföranden omfattas av denna policy. Denna garanti omfattar tillverkningsfel i material och utförande samt rimligt slitage vid normal användning. Denna garanti omfattar skador som orsakats vid olycka, normalt slitage eller naturlig nedbrytning av färger och material över en längre tids användning.

Denna garanti omfattar inte Boa®-komponenter som är sydda eller permanent installerade i varumärkespartnerns produkt, och omfattar inte förlorade eller stulna föremål, felaktig skötsel eller rengöring, annan användning än standard eller oaktsamhet.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land. Inga garantier gäller utöver beskrivningen av garantierna häri.

****

Om Boa Closure System behöver repareras kontaktar du FootJoys Konsument-/garantilinje på 0200 727080 eller e-postar oss via http://www.footjoy.co.se/contact. FootJoy bedömer om skorna kan repareras med ett Boa-reparationspaket som vi skickar till dig eller om skorna behöver skickas till oss för reparation. Observera att alla andra komponenter i våra FootJoy-skor omfattas av våra standardgarantier som anges ovan.